1. Tau reikia – tu ir daryk.

Koks tikslas daryti tai, kas neatneša nei mažiausios naudos tau pačiam? Mūsų veiklos rezultatu turėtų būti bent dėkingumas arba savivertės jausmas. Apdovanojimas mums už tai – energija. Darydami kitų užkrautus mums darbus nepajusime malonumo ir įkvėpimo tam darbui.

  1. Neprašo – nelįsk.

Gerų ketinimų vedami dažnai bandome įtakoti kitų žmonių mąstymą ir veiksmus. Kaip ir reikėjo tikėtis, vietoj padėkos dažniausiai sulaukiame pasmerkimo. Neįmanoma išmokti pamokų iš kitų klaidų, kiekvienas turi pats nueiti savo kelią.

  1. Nežadėk. Pažadėjai – ištęsėk.

Dalindami pažadus, laisvesniais ir turtingesniais netapsime. O jeigu pažado neišpildome, ar netenkam reputacijos tik kitų akyse? O savose?

  1. Neatsakyk, jei prašo.

Kai mūsų prašo, tai suprantama kaip padėka už paslaugos įvykdymą. Ta padėka padeda pajusti savivertę, kuri tampa vidinės savigarbos šaltiniu. (Tik nereikia painioti su įgeidžių pildymu, tai visai kas kita).

  1. Nedalink informacijos, kol nepadarei jos sava.

Būkite atsargūs pasakodami kitiems apie savo tikslus ir ketinimus. Nevykusios pastabos ar svarstymai gali pakirpti jums sparnus ir tikslai nebeteks vertės.

Nepatarinėkite kitiems to, ko neišbandėte patys. Žmonės visada vertins, kai jūsų žodžiai bus paremti jūsų patirtimi.

  1. Neužstrik.

Akivaizdu, kai mes užsicikliname ant to paties, stabdome savo vystymąsi. Trypčiodami toje pačioje vietoje, negauname naujos energijos.

  1. Nekelk tikslo (tikslas turi būti švyturiu).

Tikslas – ne tai, į ką atsimušama. Tikslas – tai veiklos kryptis. Jeigu savo tiksluose matysite kažkokį galutinį punktą, tai pasiekus juos, jūsų lauks tuštuma. Patys geriausi tikslai – begaliniai, pavyzdžiui, saviugdos tikslas.

  1. Gyvenk dabartimi (laimingai), o ne praeitimi ar ateitimi.

Šiandienai dovanotą energiją ir reikia skirti šiandienai. Geriausia, ką mes galime padaryti su praeitimi ir ateitimi, tai padaryti dabar.

  1. Nesmerk, nekritikuok.

Įprotis kritikuoti – tai žemos savivertės požymis. Kritikuodami kitus sukeliame negatyvią atgalinę jų reakciją.

  1. Nėra blogo oro.

Išmokus nesėkminguose bandymuose pamatyti dar vieną išbandytą netinkamą variantą, bet ne paskutinę galimybę, o sudėtingomis aplinkybėmis  – asmeninės saviugdos galimybę, tai mes neeikvosime energijos apgailestavimams, o tiesiog judėsime pirmyn.

Kalbėkite tada, kai kiti pasiruošę jus išklausyti. Neužkraukite savęs žmonėms. Kitais atvejais gausite sau nulinį teigiamą rezultatą ir be reikalo išeikvosite energiją.

  1. Visada ir visur paprašyk leidimo.

Gerbkite kitų intelektinę ir fizinę nuosavybę. Kitu atveju ruoškitės išeikvoti energiją pasiteisinimams.

Секреты Силы