Plačioji visuomenė apie apie žmogaus esybės transformacijos sistemą, žinomą toltekų šamanų vardu sužinojo talentingo rašytojo Karlo Kastanedos dėka. Nepaisant didelio kiekio literatūros ta tema, daugelis žmonių neturi supratimo apie toltekų transformacijos sistemą ir jos pagrindus:

  1. Vyraujantižmonių nuostata – gyvenimas baigiasi mirtimi. Toltekų teigimu žmonija turi kitą galimybę užbaigti gyvenimą. Mirtis jų akimis yra jėga, su kuria susidūręs žmogus lieka gyvas, tik pakeičia savo formą.Toltekų šamanų gyvenimo schema: gimimas-gyvenimas-susitikimas su mirtimi-išsilaisvinimas.
  2. Žmogus savo gyvenimiškajame pavidale nėra galutinė forma. Toltekų nuomone žmogus – tai kiaušinis arba kokonas, iš kurio gali atsirasti visai kita forma (viščiuko negalima lyginti su kiaušiniu arba drugelio su vikšru). Žmogaus kokonas – tai ir fizinis, ir energetinis kūnai. O žmogaus gyvenimo tikslas – tapti kitokia būtybe, kuri kaip tik ir yra „išbaigtas gamtos produktas“, mūsų biologinio pavidalo tobulybės viršūnė.
  3. Žmogaus susitikimas su mirtimi turės teigiamą baigtį (baigsis išsilaisvinimu) tik tuo atveju, jei gyvendamasžmogus savo kokone „padarė eilę pakeitimų“. Taip vadinami „transformaciniai pakeitimai“ gali būti atlikti paties žmogaus pastangų (treniruočių) dėka  ir kitų šamanų suteiktų iniciacijų dėka.

ĮRODYMAI

Toltekai neįtikinėja ir nereikalauja jais tikėti. Šamanai su niekuo nesiginčija. Jie laikosi nuomonės, kad kas nori žinoti, turi nueiti ir pats pasižiūrėti. Kam reikia įrodymų, turi nueiti ir pats juos pasiimti. Maksimumas, ką gali šamanai padaryti – tai papasakoti apie galimybes nemirtingumo, kurį jie patys pasiekia ir pasiūlyti sekti  jais. Jie nekviečia tikėti, nes senųjų šamanų mokymas – ne religija. Tai kompleksas veiksmų, padedančių  pakeisti save, kad galėtum tapti laisva ir tobula būtybe – tikruoju gamtos kūriniu.

Nemirtingumo galimybė duota visiems, bet naudotis ja gali tik tas, kuris mato tame PRASMĘ.