Vasario mėn. SKAITINIAMS tiktų prasmingos Justino Marcinkevičiaus eilės.
Jos įkvepia gerumui, norui dalintis. Duokime kitam ką galime geriausia. Duokime ranką, šypseną, žvilgsnį, kantrybę. Supratimą. Dar atjautą. Pamatykime širdyse dieviškumą, mūsų artimas  – Dievo dalelė. 
❤
Ramutė
*******

Justinas Marcinkevičius

Didumas to, kas mumyse

Didumas to, kas mumyse
iš meilės auga ir gerumo!
Aukšta liepsna lig raudonumo
Įkaitinanti mus. Dvasia
ir kūnas mūsų amžinumo.

Ir tu, ateinanti su ja,
esi šviesos atsiradimas.
Į mylinčias duris beldimas.
Prisiglaudimas tamsoje.
Prisikėlimas. Nutolimas.

Tai nuo tavęs čia taip šviesu,
Nuo žodžio šitaip pasakyto.
Nuo pagalvojimo balsu:
turbūt ne dėl savęs esu –

Esu turbūt dėl ko nors kito.