Testas. 

Paimkite lapą popieriaus ir rašiklį. Perskaičius klausimą reikia negalvojant rašyti atsakymą.  Pieškite ar rašykite tai, kas atėjo į galvą. Tokiu atveju jums pasiseks užmegsti ryšį su savo pasąmone.

 1. Įsivaizduokite, kad su kažkuo einate mišku. Kas tai galėtų būti?
 2. Jūs einate mišku ir netoliese pamatote gyvūną. Koks tai žvėris?
 3. Kas nutinka, kai jūsų akys susitinka?
 4. Jūs toliau einate mišku. Išeinate į laukymę, kurioje stovi jūsų svajonių namas. Koks jo dydis, kaip jis atrodo?
 5. Ar jūsų svajonių namas aptvertas tvora?
 6. Jūs įeinate į namą. Einate į valgomąjį. Apibūdinkite, ką jūs matote ant stalo ir aplink jį.
 7. Pro galines duris išeinate iš namo. Tiesiai ant žolės matote pamestą puoduką. Iš ko jis padarytas?
 8. Ką jūs darysite pamatę jį?
 9. Jūs prieinate namo kiemo pakraštį. Pamatote vandens telkinys. Koks tai vandens telkinys?
 10. Norint keliauti toliau, reikia persikelti per jį. Kaip jūs tai padarysite?

 Tai reliacinės psichologijos testas.

Jūsų atsakymai demonstruoja jūsų vertybes ir idealus. Atsakymams išanalizuoti:

 1. Žmogus, einantis kartu su jumis – tai svarbiausias žmogus jūsų gyvenime.
 2. Sutikto žvėries apimtys – tai jūsų pasąmonės problemų apimtys. Kuo didesnis žvėris, tuo sunkiau jums gyventi.
 3. Tai, kaip jūs reaguojate į netikėtą susitikimą miške – labiausiai jums charakteringas problemų sprendimo būdas (agresyvus, pasyvus, pabėgimas).
 4. Namo, kurį pamatėte dydis – tai jūsų ambicijų dydis. Jeigu jis labai didelis, gal jūs turite per didelius lūkesčius gyvenime?
 5. Jeigu tvoros nėra – jūs atviras ir laisvas savo vidumi žmogus. Jei tvora yra, jūs vertinate savo vidinę erdvę ir to paties tikitės iš kitų. T.y. niekada neįeisite į kitų asmeninę erdvę be sutikimo.
 6. Jei valgomajame jūs nepamatėte maisto, gėlių ar žmonių, greičiausiai jūs labai nelaimingas žmogus.
 7. Žaliavos, iš kurios padarytas puodukas, tvirtumas ir ilgaamžiškumas rodo, kiek tvirti ir stiprūs jūsų santykiai šeimoje. Vienkartinė plastikinė ar popierinė stiklinė? Stiklas? Greičiausiai jums neramu dėl savo šeimos ateities. Jei jūsų pasąmonėje puodukas buvo metalinis ar porcelianinis, vadinasi, jums nėra reikalo baimintis.
 8. Jūsų poelgis charakterizuoja jūsų santykį/požiūrį į žmogų iš 1 klausimo.
 9. Vandens telkinio dydis – tai jūsų seksualinio apetito dydis.
 10. Kuo “šlapesnį” persikėlimo būdą jūs pasirinkote, tuo svarbesnę reikšmę jūsų gyvenime turi seksas.

Testą galima daryti ne kartą. Nes šis testas – tai ne kažkokios bazinės jūsų asmenybės charakteristikos, o momentinės psichoemocinės būsenos išraiška.