1.    Pasistenkite priimti savo ligą, pamilkite ją ir padėkokite už tai, kad ji nori jums pasakyti kažką svarbaus.

2.    Pripažinkite dažniausiai patiriamas griaunančias emocijas. Tai gali būti baimė, pyktis, nuoskauda, liūdesys, žiaurumas, kaltės jausmas, apatija, tingėjimas ir kt. Jų gali būti ne viena.

3.    Kaskart, kai ta emocija ateina, pasistenkite ją stebėti. Pastebėkite kokios gyvenimo aplinkybės sukelia tą emociją ir nustokite į ją reaguoti.

4.    Emocijos – tai mūsų protas. Protas reaguoja taip, kaip jį sureguliuoja mūsų širdis. Gera širdis neturi negatyvių emocijų. Kuo daugiau žmogus kontroliuoja, kuo daugiau reikalauja iš savęs ir kitų, tuo daugiau negatyvių emocijų jis patiria.

5.    Išanalizuokite savo gyvenimo modelį. Ar nevaidinate jūs aukos ar diktatoriaus, ar neprisiimate perdaug įsipareigojimų? Ar mokate džiaugtis gyvenimu, ar neskęstate liūdesyje? Pirmasis ligos požymis – tai bloga nuotaika. Pasistenkite iš gyvenimo gauti pakankamą kiekį džiaugsmo!

6.    Išanalizuokite savo giminės medį. Prisiminkite savo šaknis bent iki močiutės ir senelio. Kokią karminę pamoką suteikia jūsų giminė? Ką ji jums perdavė? Apvalykite savo gimimo kanalą nusilenkdami protėviams  ir padėkokite jiems už savo gyvenimą. Paleiskite juos ir eikite toliau.

7.    Pradėkite gerbti Visatos dėsnius. Už sveikatą atsako Saulė horoskope. Jei gyvensite laikydamiesi Saulės ciklo, jūs automatiškai 70 procentų išspręsite savo problemas. Laikykitės ir maitinimosi režimo, gerbkite visas gyvas būtybes, protėvius. Būkite kilnūs, vykdykite savo paskirtį.

8.    Dėmesingai elkitės su savo kūnu. Jūsų kūnas – geriausias jūsų mokytojas, sufleruojantis jums kaip teisingai gyventi, kad nepakenktumėte nei sau, nei kitiems. Liga žmogui duodama, kad jis negalėtų kenkti. Liga – tai kūno reakcija į griaunantį stresą, kurį patys provokuojame.

9.    Išmokite atleisti patys sau. Išmokite būti sveiku egoistu. Išmokite džiaugtis gyvenimu ir prisiimkite atsakomybę už savo gyvenimą!  Nustokite gyventi praeities nuoskaudomis, žaizdomis, nustokite kontroliuoti gyvenimą, išmokite džiaugtis.

10.Užsiiminėkite dvasinėmis praktikomis, atverkite savyje nesibaigiančią dieviškąją energiją, galinčią išgydyti bet kurią jūsų ligą.