Poezijos rinkinys

Pernai, 2015 m., yra išleistas Poezijos rinkinys Jūs dovanojate regėjimą. Jis išleistas remiant farmacinės įmonės Polpharma atstovybei.

Šis rinkinys yra įdomus tuo, kad autoriai yra tik medikai, t.y. medicininį išsilavinimą turintys žmonės, ir eilėraščių tema yra apie akis, regėjimą, akių gydytoją ir pan.  Tarp autorių yra ir šiaulietė vaikų ligų gydytoja Regina Dalgelytė-Jacinkevičienė.  Siūlome susipažinti su autorės poezija.

 

REGINA DALGELYTĖ-JACINKEVIČIENĖ

****

Nukrito žiedas obels,

Nuriedėjo ašara.

Įstrigo mintis mintyje,

Dievo ašara akyje.

Dievo mintis akmenyje

Šaukiasi žmogaus sielos

Akių, ausų ir širdies,

Vėjo, lietaus ir saulės.

****

Gilios ežerų akys

Ramios ir paslaptingos,

Skvarbios žmonių akys

Tyrinėja, ieško, prašo.

Mylinčios akys glosto,

Šypsosi, bučiuoja.

Nakties dangaus

Žvaigždės toliaregės

Ilgesingai žvelgia

Į mūsų akis.

****

Nukrito gabalas dangaus

Kregždės sukarpė jį

Ir sudėjo į vaikų akeles.

****

O tos akys – Motinų akys

Laukia vaikų…

Gyvenimo kelias vingiuotas

Ir akmenuotas, –

Vaikai kartais užkliūna už jų.

 

SLENKSTIS

 

Akis kaip duris Tu atversi,

O saulės spindulys su viesulu susikaus,

Dangus Žemę apkabins,

Ką priglaus, o ką sugriaus.

 

Iš siaubo Tu užsimerksi…

 

Bet ir vėl akis kaip duris Tu atversi,

Dangišką muziką išgirdęs,

Suksies šokio sūkury

Ar stovėsi sodo vidury.

 

Iš džiaugsmo Tu užsimerksi…

 

O jei akis kaip duris Tu atversi

Į kitą nuostabų pasaulį, –

Tą vienintelę gyvenimo akimirką

Kai plyš dangus pusiau.

 

Iš susijaudinimo Tu užsimerksi…

 

O ten juoda tamsa begalinė

Ir mėnulis liūdnas…

Ne, ten kalnai, kalnai, kalnai

Parėmę skliautą dangaus.

 

Iš laimės Tu užsimerksi…

 

Po to akis kaip duris Tu arversi…

Pamatysi mažą vabalėlį

Spoksantį į Tave milžiną

Ir dangų prismaigstytą žvaigždžių

Ir tikrai akis kaip duris Tu atversi

Eidamas per slenkstį.