Žmogus nuėjo Dievo paklausti, kokia jo gyvenimo vertė.

Dievas įteikė jam akmenį ir pasakė:
– Sužinok šio akmens vertę, tačiau neparduok jo.

Žmogus pasiėmęs akmenį nuėjo pas apelsinų pardavėją ir paklausė kiek jis kainuotų.

Apelsinų pardavėjas pamatęs švytintį akmenį pasakė:
– Galiu tau duoti 12 apelsinų už tavo akmenį.

Žmogus apgailestaudamas pasakė, kad Dievas jam sakė jo neparduoti.

Eidamas toliau jis sutiko daržovių pardavėją. Jis jo paklausė:
– Kokia būtų šio akmens vertė?

Pardavėjas žiūrėjo į švytintį akmenį ir atsakė:
– Imk bulvių maišą ir duok man akmenį.

Vyras apgailestaudamas atsakė, kad jo parduoti negali.

Eidamas toliau jis pamatė juvelyro parduotuvėlę, į ją užėjęs jis paklausė juvelyro kokia šio akmens vertė. Juvelyras per linzę apžiūrėjo akmenį ir atsakė, kad jam duos 50 lakšų už akmenį. Kai žmogus papurtė galvą, juvelyras atsakė:
– Gerai, gerai, imk 2 rupijas, tik duok man akmenį.

Žmogus paaiškino, kad jis negali parduoti akmens. Eidamas tolyn, jis pamatė nuostabią brangiakmenų parduotuvę ir paklausė jų pardavėjo kokia šio akmens vertė.

Kai brangiakmenių pardavėjas pamatė didelį rubiną, jis paėmė raudoną audinį ir padėjo akmenį ant jo. Keletą kartų jis apėjo rubiną ratu ir nulenkė savo galvą prieš brangiakmenį.

Tuomet paklausė:
– Iš kur gavai šį neįkainojamą rubiną?
.. net jei parduočiau visą pasaulį ir savo gyvenimą, aš negalėčiau nupirkti šio neįkainojamo akmens.

Nustebęs ir sumišęs žmogus sugrįžo pas Dievą ir pasakė Jam kas nutiko.
– Dabar, Viešpatie, pasakyk man kokia yra gyvenimo vertė?

Dievas atsakė:
– Atsakymus tu gavai iš apelsinų, daržovių pardavėjų, juvelyro ir brangaakmenių pardavėjo. Kiekvienas jų savaip paaiškino gyvenimo vertę.. Tu gali būti brangiu akmeniu, netgi neįkainojamu, tačiau žmonės tave gali vertinti pagal savo informacijos lygmenį, savo įsitikinimais apie tave, jų motyvais, jų ambicijomis ir jų gebėjimu rizikuoti. Tačiau nebijok, tu tikrai surasi ir tuos, kurie atskirs tavo tikrąją vertę.

Dievo akyse tu esi labai labai vertingas. Gerbk save. Tu esi unikalus. Niekas negali pakeisti Tavęs!

© Kuriu Gyvenimą

p.s. dėkoju žmonėms, per kuriuos ši istorija atėjo iki manęs.