Gavėnia – dvasinio tobulėjimo laikas

Štai ir vėl Gavėnia. Ko gero, šis metų laikas yra svarbiausias mūsų gyvenime. Gavėnia yra savotiškas signalas, pranešantis apie artėjančias Velykas – Prisikėlimo šventę. Gavėnia  kalba apie tuštumo galią ir dvasinę mažumo prasmę. Kai žinome, kas iš tikrųjų esame, tada nieko nedangstome ir nedemonstruojame jokių pretenzijų, kai esame sąžiningi tiek patys sau, tiek kitiems, tada užsidegame laisve būti savimi pačiais. Neturime jokio įvaizdžio, kurio reikėtų laikytis, jokio melo, kuriuo reikėtų pablizginti save šioje blizgučių visuomenėje. Mes prisipildome vientisumo.

Apie tai kalbės kunigas, po Kauno Kunigų seminarijos dvasines studijas tęsęs Liuvene (Belgija), teologijos mokslų licenziatas Algirdas Dauknys.

Informacija teikiama sveikatinimocentras@gmail.com; tel. 861880246.