Iš ciklo: Savęs ir Dievo link

Šio meditacijų ciklo tikslas yra gyvo ryšio su Dievu, jo pagalbininkais Archangelais, Žeme ir savimi atstatymas bei stiprinimas.

Kam to reikia? Tik gyvas, sąmoningas santykis gali numalšinti mūsų širdies troškulį. Taip kaip pasakojimas apie vandenį nenumalšins kūno troškulio, taip ir aklas tikėjimas ar tradicijų laikymasis nenuramins mūsų širdies ilgesio. Tuo tarpu sąmoningai išgyventa, asmeninė patirtis tampa praktiškai pritaikomu žinojimu, neišsenkančiu gyvybingumo ir kūrybiškumo šaltiniu. Žinojimas žadina ir įkvepia mus veikti, padeda apčiuopti meilės, jėgos ir išminties versmę savyje. To pasekoje didėja gyvybinė energija, gyja sielos žaizdos, širdyje įsiviešpatauja ramybė ir meilė.

Vakaro metu, po trumpos įžangos Jus pakviesime meditacijai. Jai nereikia išankstinio pasiruošimo. Ji skirta ne protui, bet mūsų jausmams, pojūčiams. Gyva patirtis geba nuginkluoti protą ir išsklaidyti abejones. Atvirumas ir pasitikėjimas yra geriausios prielaidos, siekiant, kad meditacija būtų kuo efektyvesnė.

Meditacijų ciklas skirtas šioms temoms:

  • Dievo artumas – dvasinio kelio pagrindas,
  • Žemė – gyvybinės energijos šaltinis,
  • Archangelas Mykolas,
  • Archangelas Gabrielis,
  • Archangelas Rafaelis,
  • Archangelas Urielis,
  • Apibendrinimas,

Galima dalyvauti ir atskirose meditacijose.

Meditacijas veda: Irina Rutkauskė (Vilnius)psichologė, bet daugiau dirba su astrologija, veda dvasinio ugdymo seminarus ir taro kursus, atlieka individualias sielos gydymo sesijas.

Renginio pradžia: 18 val.

Mainai: 15 Eur, atėjus dviese – po 12 Eur.

Būtina išankstinė registracija el. paštu: http://goo.gl/forms/PkR35Z5kCK

Meditacijos vieta: Sveikatinimo centras, Vairo 8a, Šiauliai