Dr. Evos Reich tikslas ir misija buvo pakeisti gimdymo ir vaikų auginimo tradicijas visame pasaulyje.ŠBE teorija teigia, kad būtent neigiamos besilaukiančios motinos emocijos ar nerimo, baimės ir pan. būklės nėštumo metu, natūralios gimdymo eigos sutrikdymas (dažniausiai medikamentais), o vėliau nepakankamo ryšio tarp tėvų ir kūdikio užmezgimas, gali ateityje labai smarkiai, neigiamai ir vis pasikartojančiai įtakoti suaugusio žmogaus gyvenimą.
Terminas „švelnioji“ nusako subtilų ir rūpestingą specialisto prisilietimo bei žodinės intervencijos pobūdį.“Bio-Energetika“ – tai žmogaus gyvybinė energija, kuri laisvai teka kūne, tačiau jos tėkmė gali būti sustabdoma (ar net nutraukiama), kai individas  dėl patirtų traumų instinktyviai susikuria  „šarvus“.
„Šarvai“ apima visas priemones, kurias mes susikuriame fiziniame, emociniame ar energetiniame lygmenyje tam, kad save apsaugotume. Šarvai atlieka išlikimo paskirtį – žmogus tuo momentu tiki, kad kitaip jis neišgyvens. Norint išgyti, reikia atrasti tą pirminę paskirtį. ŠBE metodikoje šarvai nėra agresyviai arba kuo greičiau „sulaužomi“, jų tirpinimo principas – švelniai tirpdyti vieną šarvų sluoksnį po kito, žmogui skiriant pakankamai laiko pailsėti ir adaptuotis.Pav.: Moteris manė, kad visada turi elgtis „teisingai“ tam, kad žmonės ją mėgtų. (Reikia paminėti, kad tai labai dažnas visuomeninis reiškinys). Ji rengėsi ir elgėsi taip, kaip jai atrodė esant teisinga. Ji dažniausiai juokdavosi arba šypsodavosi norėdama paslėpti savo tikruosius jausmus. Aišku, kad ji buvo kitų mėgstamas ir „patogus“ kitiems žmogus. Tačiau šitaip elgdamasi, moteris turėjo neigti visus kylančius jausmus, kurie netiko prie šio „teisingos moters“ įvaizdžio. Būtent dėl to daugelį metų ji sau neleido reikšti pykčio ar verkti. Kai ji atėjo į terapijos grupę, šis laimingas besišypsantis charakteris kūne pasireiškė taip:- įtempti skersaruožiai veido raumenys (kaukė), įtempti gerklės raumenys, kad neiškiltų tikrieji jausmai, įtempti krūtinės raumenys, kad kontroliuotų kvėpavimą, įtempti kojų ir dubens raumenys, kad nejustų malonumo;
– emocijos tiesiog „nuryjamos“;
– akys primerkiamos tam, kad nesimatytų jokių iškylančių nepageidaujamų emocijų.
Kai šarvai pradėjo tirpti ir moteris ėmė rodyti bei reikšti savo emocijas, ji daugiau nebenorėjo elgtis taip, kad savo „teisingu“ elgesiu įtiktų kitiems žmonėms. Taigi, į vieną terapinį seminarą pakvietėme ją ateiti apsirengusią paprastais kasdieniais drabužiais. Tai atlikti jai vis dar buvo labai sunku. (ištrauka iš R. C. Overly knygos „Gentle Bio-Energetics: Tools and Theory for Everyone“, 2005).
„Traumų“ sąvoka apima visas patirtis, kurios nutraukia ar sutrikdo energijos tėkmę. Traumos ir šarvai tarpusavyje labai glaudžiai susiję – po kiekvienais šarvais slypi jų atsiradimą sukėlusi ir juos palaikanti trauma. Kai kurios traumos, ypač patirtos ankstyvame amžiuje (nuo kūdikio pradėjimo iki 2 metų), įtakoja jau minėtą šarvų susidarymo procesą. Kitos traumos, pav. operacijos, patirtos vėlesniu gyvenimo laikotarpiu, gali tiesiog sustabdyti energijos tėkmę. Būtina pabrėžti, kad trauma kiekvienam asmeniui yra individualus dalykas, taip pat kiekvienam asmeniui būdingas individualus ir ypatingas šarvavimosi būdas, todėl ir gydymas yra individualus.Vienos didžiausių ankstyvųjų traumų yra:
1. Nepageidaujamas ar neplanuotas nėštumas (pvz.: toks žmogus užaugęs gali nuolat jaustis nepageidaujamas, liguistai siekti būti mylimas ir reikalingas);
2. Nėštumo neigimas (pvz.: vėliau toks žmogus gali jausti, kad pasaulyje jis neturi vietos, yra nereikalingas);
3. Kūdikio atskyrimas nuo motinos iškart po gimimo (pvz.: ateityje tokį žmogų gali kamuoti vienišumo jausmas).Richard C. Overly knygoje teigia, kad „NEPAGEIDAUJAMAS NĖŠTUMAS YRA VIENA IŠ DIDŽIAUSIŲ DABARTINIO PASAULIO PROBLEMŲ“.
Jeigu mes visai nepatirtume traumų, dėl kurių susikuriame šarvus, Gyvybinė energija laisvai tekėtų kūne, pulsuotų, įsikraudama ir išsikraudama, o žmogus laisvai reikštų savo emocijas ir pojūčius. Eva Reich, apibūdindama gyvybinės energijos savybes, dažnai vartodavo terminą “švyti ir teka” („Glow and Flow“). Ši energija natūraliai pulsuoja, išsiplečia ir susitraukia, įsikrauna ir išsikrauna, teka kūnu, netgi išeina už odos ribų ir sudaro kūną supantį energijos lauką. Ši gyvybinė energija pasireiškia emocijomis ir pojūčiais. Džiaugsmas ir pyktis – tai energijos išsiplėtimo pasekmė, o liūdesys, baimė ir skausmas atsiranda tada, kai energija susitraukia. Sugebėjimas išreikšti ir priimti meilę taip pat yra energijos pulsavimo išraiška.
Gyvybinė energija ŠBE vadinama „orgonine energija“ („orgonas“ yra Wilhelmo Reicho terminas, kuriuo jis pavadino savo 4-tajame XX a. dešimtmetyje atrastą specifinę biologinę/gyvybinę energiją). Būklė, kai orgoninės energijos lygis kūne tampa labai žemas, vadinama anorgonija. Anorgonijos pasekmė dažnai būna liga arba net mirtis.
Švelnioji bioenergetika apima žmogaus gydymą visais lygmenimis – fiziniu, dvasiniu ir emociniu. ŠBE tikslas yra atstatyti natūralią gyvybinės energijos tėkmę ištirpdant gynybinius šarvus ir gydant po jais slypinčią bei šarvus palaikančią traumą.Terapinių ŠBE technikų iš viso yra apie 30 ir jos gali būti naudojamos įvairiais būdais. Visos jos yra švelnios ir saugios. Taip pat labai svarbu, kad ŠBE įrankius, išmokus technikos iš profesionalo, galima naudoti:

-kasdieniame gyvenime – Drugelio prisilietimo masažas ir kitos technikos yra sėkmingai pritaikomos šeimos, artimųjų, draugų rate (vaikams, sutuoktiniams, vyresnio amžiaus žmonėms ir pan.);
-profesinėje veikloje – įvairūs kūną, protą ar dvasią gydantys specialistai – psichologai, psichoterapeutai, slaugės, masažuotojai, kineziterapeutai ir kt. – profesionaliai naudoti ŠBE įrankius kaip stiprius terapinius įrankius, skirtus sugrąžinti nesąmoningus prisiminimus, kure įtakoja dabartinį paciento (kliento) gyvenimo modelį, ir juos išgydyti.

Parengta pagal www.svelnioji-bioenergetika.lt