Negali žmogus nuginčyti, kovas turi ypatingą savybę – šypsenomis apipilamos moterys!

Todėl SKAITINIAMS parengiau dviejų dalių straipsnį apie MOTERĮ ir ŠVELNUMĄ.

Tai Eva Reich ir jos išvystyta Švelniosios Bio-energetikos teorija.

Jos Drugelio prisilietimas!

I dalis

„Dauguma šiuolaikinių mokslo tyrimų ieško atsakymų skaičiuose, tačiau galime rinktis ir kitą požiūrį – gilintis į tai, kas nutinka žmonėms.”/Eva Reich/

 

       Dr. Eva Reich (1924-2008) gimė Vienoje, Austrijoje, dviejų psichoanalitikų šeimoje. Vienoje ji praleido vaikystės metus, o 1938 m. kartu su mama ir seserimi emigravo į JAV ir apsigyveno Niujorke. Į Europą Eva Reich nebegrįžo.

Ji baigė studijas Pensilvanijos Moterų medicininiame koledže, po studijų atliko privalomą 2 m. trukmės rezidentūrą. Vėliau jos darbo kryptis atsiskyrė nuo tradicinio kelio. Ji atnaujino ryšius su savo tėvu Wilhelmu Reichu ir tapo viena artimiausių jo asistenčių.
Evos Reich tėvas Wilhelmas Reichas buvo jaunesnysis Sigmund Freud (Zigmundo Froido) bendradarbis, atsakingas už mokomąsias psichoanalizės programas. Wilhelmas Reichas, matydamas įsitempusius pacientų raumenis, pradėjo tyrinėti žmogaus kūne išlikusius prisiminimus. Kartais, vos tik palietus įtemptus klientų raumenis,  jie sureaguodavo stipria emocine iškrova – verksmu, ankstyvųjų traumų prisiminimais. Lietimą panaudoti psichoterapijoje tuo metu buvo tiesiog revoliucinė mintis. Wilhelmas R. atrado, kad patirtos traumos įtakoja šarvų susidarymą ir kad tų šarvų ištirpdymas gali pagelbėti atkurti mūsų organizmo centrą, o taip pat išlaisvinti gyvybinę energiją. Entuziazmas ir naujoviškos idėjos įtakojo Wilhelmo Reicho atskilimą nuo psichoanalitikų bendruomenės, santuokos su Evos motina iširimą bei Hitlerio ir Stalino persekiojimą. Jis pabėgo į JAV, tačiau ir čia jo veikla neišvengė persekiojimo. Po 1957 m. įvykusios tragiškos tėvo mirties Eva visą savo gyvenimą paskyrė mokymui. Ji plėtojo tėvo idėjas ir darbus, o taip pat rėmėsi savo gyvenimo ir darbo patirtimi.
Už gyvenimo nuopelnus sekant tėvo pėdomis dr. Eva Reich 1990 m. buvo apdovanota Vienos miesto sidabro garbės medaliu (jos veikla įvardinta kaip „neurozių prevencija dėl kūdikių ugdymu pasiekiamos geresnės žmonių gyvenimo kokybės“).
Remdamasi savo tėvo darbu Eva Reich išvystė Švelniąją Bio-Energetiką (toliau – ŠBE). Ji stebėjo švelnų savo tėvo darbą su kūdikiais ir vaikais. 1951-1952 m. dirbdama su neišnešiotais kūdikiais Niujorko m. Harlemo rajono ligoninėje bei vėliau, nuo 6-tojo iki paskutiniojo XX a. dešimtmečio, medicininės praktikos Meino valstijoje metu, išvystė ir ištobulino Drugelio prisilietimo masažą. 1975-1992 m. keliavo po visą pasaulį (iš viso pabuvojo 30-tyje šalių – Europos bei Lotynų Amerikos šalyse, taip pat Japonijoje ir Australijoje) ir vedė seminarus.

Ji siekė ugdyti visuomenės sąmoningumą ir pabrėžė, kaip yra svarbu nesužlugdyti vaikų gyvenimų ir apsaugoti žmones nuo būtinybės susikurti apsauginius šarvus. Ji prisidėjo prie natūralaus gimdymo klinikų kūrimo. Eva jautė, kad jos darbą su kūdikiais įtakojo noras po tėvo mirties prisidėti prie naujos, supratingesnės žmonijos atsiradimo.

Eva Reich paskyrė savo gyvenimą traumų prevencijai ir gydymui, ji dažnai dirbo su neturtingais pacientais, norėdama pagerinti jų gyvenimo kokybę. Materialinė gerovė ir pinigai niekada nebuvo Evos tikslas, ji nesavanaudiškai atidavė savo sugebėjimus ir meilę žmonijai. Po 1992 m. patirto nedidelio insulto, kurį vėliau sekė ir kiti, Eva pasitraukė iš aktyvios veiklos ir iki pat savo mirties 2008 m. rugpjūčio mėn. ramiai gyveno savo ūkyje, džiaugdamasi Meino gamtos grožiu.